Marian Zacharski jako pisarz i szpieg

Polska jest krajem, w którym różnie patrzy się na szpiegów, którzy działali kiedyś dla wywiadu wschodnioeuropejskiego. Wielu z nich wcale nie cieszy się takim zaufaniem i poważaniem, jak dzieje się w innych krajach. Jedną z osób, o których jednak Polacy mówią pozytywnie i którą darzą jakimś szacunkiem jest bez wątpienia Marian Zacharski. Jest to postać bardzo znana, szczególnie z uwagi na to, że wydał wiele książek, które nawiązują do jego szpiegowskiej działalności.

Marian Zacharski urodził się w 1951 roku i bardzo szybko wstąpił on do wywiadu. Jako szpieg, opuścił Polskę i pod przykrywką, jako przedstawiciel polskiej firmy funkcjonował jako szpieg w USA przez kilka lat. Udało mus się za pieniądze polskiego wywiadu w bardzo szybko sposób wykupić istotne informacje dotyczące broni od Amerykanów. Niestety, amerykański sąd w 1981 roku uznał, iż Marian Zacharski jest winny i został on skazany na dożywocie w więzieniu. Po kilku latach, już w 1985 roku prezydent Ronald Reagan ułaskawił go pozwolił mu powrócić do kraju. Marian Zacharski wraz z innymi szpiegami został wymieniony na dwudziestu pięciu szpiegów zza żelaznej kurtyny. Była to bardzo znana w dziejach wymiana szpiegów, do której doszło na moście w Berlinie. Obecnie powstało na ten temat wiele filmów, głównie amerykańskich, które przedstawiają kulisy tej wymiany.

Po powrocie do Polski Marian Zacharski został dyrektorem Pewexu i pracował w nim przez wiele lat. Nie oznacza to jednak, że zakończył on swoją karierę i współpracę z państwem. Organizował on bowiem kolejne wymiany szpiegów i pracował dalej pod przykrywką. Marian Zacharski jest autorem wielu książek. Większość z nich dotyczy właśnie tematyki tamtych czasów i tamtych działań. Na podstawie kilku z nich powstały filmy dokumentalne i fabularyzowane. Pracował on od 1990 roku w Urzędzie Ochrony Państwa. Został odznaczony orderem orła białego przez prezydenta Lecha Wałęsę. Niestety, w związku z aferą Olina został on zmuszony do opuszczenia Polski i wyjechał z niej w 1996 roku.

 

Leave a Reply