Szerut a-Bitachon a-Klali

Izraelskie służby specjalne, zwane w skrócie Szin Bet na całym świecie cieszą się dużym szacunkiem, ze względu na swoją niebywałą skuteczność oraz stosowane metody. Oficjalna nazwa tych służb to Szerut a-Bitachon a-Klali, jednakże powszechnie stosowany jest właśnie skrót Szin Bet. Służba powstała w 1948 roku i na celu miała kontrwywiad oraz dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Ochrona Izraela przed penetracją obcych służb wywiadowczych sprawowana przez Szin Bet, a także ochrona dostojników, gmachów rządu izraelskiego i ambasad to najważniejsze zadania służb. Poza tym, prowadzą one walkę z terroryzmem.

Szin Bet podzielony został na trzy wydziały. Pierwszy z nich to wydział spraw arabskich, drugi wydział spraw niearabskich, a trzeci to wydział ochrony. Wydzielono je wkrótce po powstaniu służb specjalnych. Izrael krótko po ogłoszeniu niepodległości miał silną potrzebę stworzenia takiej organizacji, aby móc chronić swoich interesów, a także obronić się przed atakami organizacji terrorystycznych. Powstał więc wówczas Szin Bet.

Państwo Izrael od samego początku swojego istnienia ma ogromny problem właśnie z terroryzmem. Szin Bet prowadzi w tej kwestii swoje działania, które niestety niekiedy balansują na granicy prawa. Niejednokrotnie członkowie tych służb, a przede wszystkim dowódcy oskarżani byli o działania zbyt drastyczne. W 1987 roku powołano nawet specjalną komisję, która miała zbadać, czy członkowie Szin Betu nie składali fałszywych oświadczeń przed sądami odnośnie stosowanych przez siebie metod przesłuchiwania świadków. Okazało się wówczas, iż przez siedemnaście lat funkcjonowania organizacji, ich metody niezgodne były z zeznaniami przedstawianymi w sądach.

Największą porażką Szin Betu był zamach na premiera kraju przeprowadzony w 1995 roku. Służby ćwiczyły tego dnia właśnie zapobieganie zamachom i ochronę szefa rządu. Zabójcy udało się jednak dostać bezpośrednio do osoby premiera, przechodząc spokojnie obok agentów. Zbrodni dokonano z niewielkiej odległości. Wzbudziło to ogromne oburzenie Izraelczyków i postawiło pod znakiem zapytania skuteczność działania organizacji.

 

Leave a Reply