Tajne oczy państwa

We współczesnym świecie każde państwo musi posiadać własny wywiad i kontrwywiad. Ten drugi dla obrony przez zakulisowymi akcjami wrogiego wywiadu. A ten pierwszy po to, aby mieć wgląd w plany wroga i móc przeprowadzać sprawne działania dywersyjne na jego terenie. Często możemy przeczytać o sabotażu, kradzieży ważnych dokumentów albo jakiejś aferze z udziałem najwyższych czynników państwowych. Za tym wszystkim mógł stać obcy wywiad.

Wojna może się toczyć na różnych płaszczyznach. Otwarty atak na linię wroga to tylko jedna z wielu płaszczyzn. Często jest to faza końcowa poprzedzona innymi działaniami. Przede wszystkim rozpoznanie pozycji wroga, informacje na temat jego stanu uzbrojenia oraz wiele innych aspektów. Nierzadko jest to znajomość wrogich elit, ich słabości, a także ich korumpowanie. Obcy wywiad może skorumpować elity polityczne danego państwa i doprowadzić do jego szybszego upadki. Skorumpowane elity nie będą troszczyć się o interesy swojego kraju, tylko swoje własne. Tym samym będą podatne nawet na wrogie siły. Korupcja na szczeblu władzy – to się przecież zdarza.

Wywiad pozwala również znać posunięcia wroga. Jeżeli wróg chce nas zaatakować to sprawny wywiad powie nam gdzie i kiedy, na jakim obszarze wróg chce uderzyć. I również jakimi siłami. W skrócie – dobry wywiad to oczy i uszy każdego państwa, w dodatku tajne. O wywiadzie nikt nie musi wiedzieć. A nawet nie może wiedzieć. Nie bez przyczyny o akcjach wywiadu mówi się, że są tajne.

Funkcjonariusze obcego wywiadu mogą wykradać informacje kluczowe dla bezpieczeństwa danego państwa, ujawniać kompromitujące skandale dotyczące jego przedstawicieli itp. Również sabotowanie produkcji w fabryce oraz zabójstwa na zlecenie wchodzą w zakres akcji wywiadu. W skrajnych przypadkach służby specjalne mogą nawet przyczynić się do obalenia rządu, a nawet spowodować wybuch rewolucji. Pozostaje pytanie jak przeciwdziałać takim akcjom. Jest tutaj odpowiedź – należy powołać własne służby kontrwywiadowcze.

Kontrwywiad zajmuje się przeciwdziałaniem akcjom obcych państw. Do zadań kontrwywiadu należy wykrywanie oraz eliminowanie agentów obcego wywiadu działających na terenie naszego państwa. Kontrwywiad posiada szeroki wgląd w różne instytucje, sprawy oraz sfery działalności. Obecny jest on pod różnymi nazwami. Warto w tym miejscu wspomnieć o np. podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych. Agenci kontrwywiadu mogą się tym zajmować choć nie zawsze i nie wszędzie. Potrzebują oni stosownej zgody i uprawnień. A zakres ich nadawania zależy od państwa na terenie którego funkcjonują. Są kraje, w którym takie służby mają szerokie uprawnienia i mogą między innymi inwigilować obywateli. Ale są również państwa, w których takie służby mają mniejsze możliwości. Zależy od polityki.

Wywiad i kontrwywiad oznaczają tajne akcje. Akcje, o których przeciętny Kowalski nie ma pojęcia. I nie może mieć. Źle się dzieje, jeżeli operacje tajnych służb wyciekają na światło dzienne. To może źle świadczyć nawet o kondycji państwa, w którym takie coś ma miejsce. Trzeba przyjąć, że pewne rzeczy są tajne, a nawet ściśle tajne. A do ich wypełniania powołano odpowiednie służby.

Leave a Reply