Wojska Specjalnego Przeznaczenia Federacji Rosyjskiej

W dziejach Rosji wielką rolę odgrywały zawsze siły specjalne rosyjskich wojsk. Dbały one bowiem o bezpieczeństwo państwa. W Ramach GRU przez lata w ZSRR i następnie już w Federacji Rosyjskiej, funkcjonowały Wojska Specjalnego Przeznaczenia, zwane w skrócie Specnaz.

Najbardziej Specnaz zasłynął podczas walk radzieckich w Afganistanie. Wówczas żołnierze działający w ramach tej kompanii zasłynęli nie tylko wielkim sprytem, idealnym przygotowaniem, siłą i odwagą, ale również ogromnym okrucieństwem. Stosowane przez Specnaz metody były bardzo kontrowersyjne i po prostu nie mieściły się one w zwykłych działaniach wojskowych. Specnaz największą siłą mógł pochwalić się oczywiście za czasów ZSRR. Wówczas żołnierze byli idealnie przygotowani do prowadzenia walk, a także do walki z terroryzmem.

Słynęli oni z ogromnej siły i przygotowania. Żołnierze Specnaz mogli działać w każdych warunkach atmosferycznych i przy niewielkich racjach żywnościowych. Oczywiście, wśród nich funkcjonowało wielu komandosów, którzy szkoleni byli do różnego rodzaju działań. Część z nich działała więc z powietrza, inni zaś z terytorium ziemi. Specnaz straciło jednak nieco na sile już za czasów Federacji Rosyjskiej. Nie ma ono takiego znaczenia, jak kiedyś za czasów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Należy jednak pamiętać, iż obecnie w dobie silnego terroryzmu na całym świecie, to właśnie ci ludzie przygotowani są do jego bezwzględnego zwalczania i są oni w stanie dopuścić się różnych działań, aby bronić swojego honoru. Specnaz przez lata uznawany był za jednego z najtrudniejszych przeciwników w trakcie działań militarnych.

 

Filed under: kgb

Leave a Reply