Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich bardzo silnie walczył ze swoimi przeciwnikami. Gnębieni i tępieni byli zarówno ci, którzy funkcjonowali we wrogich państwach, jak i ci, którzy działali wewnątrz republiki. W Rosji stalinowskiej aparat państwa bardzo silnie działał aby zniszczyć wszystkich wrogów socjalizmu i funkcjonującej władzy w państwie. Następnie, w roku 1954 powstał radziecki resort ochrony bezpieczeństwa, czyli KGB. Rozwinięcie tego skrótu oznacza po prostu Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów.

KGB stosowało przede wszystkim inwigilację ludności, zwalczanie obiegu informacji pomiędzy nimi, a także rzeczywistych i domniemanych wrogów, którzy mogliby zagrażać państwu i partii. KGB pełniło ogromną rolę, ponieważ jako jedna organizacja wykonywała ona pracę, którą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w tym samym czasie wykonywało cztery różne agencje- CIA, FBI, NSA i Tajne służby USA. Członkowie KGB pełnili bowiem rolę szpiegów zagranicznych, w innych państwach, a w szczególności właśnie w USA, bronili oni własnych ambasad i innych instytucji zagranicznych, a także budynków rządowych państwa, najważniejszych członków partii oraz walczyli z terroryzmem. Kiedy KGB rozpadło się w 1991 roku podczas pierestrojki, zostało ono w części całkowicie zlikwidowane, a częściowo podzielone na mniejsze komórki, którym powierzono następnie konkretne zadania do wykonywania, zbieżne z ich poprzednim funkcjonowaniem.

W ramach KGB funkcjonowali również bardzo dobrze przygotowani skrytobójcy. Działali oni w różnych krajach świata i wypełniali rozkazy partii i jej członków. Co prawda, KGB nigdy nie udało się dorównać NKWD swoją brutalnością i stosowanymi metodami, jednakże trzeba przyznać, że z pewnością funkcjonowało ono jako największa machina służb specjalnych w dziejach dotychczasowego świata. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy kończyło już ono swoją działalność liczyło około pięciuset tysięcy potwierdzonych członków. Można jednak domyślać się tylko, ilu funkcjonowało ich naprawdę. Trzeba także wziąć pod uwagę tych, którzy działali poza granicami kraju. Można więc spokojnie mówić tu o milionach osób działających na rzecz ZSRR w ramach wywiadu i kontrwywiadu. Jednym z członków KGB był Władimir Putin.

 

Filed under: kgb

Leave a Reply