Mieć oczy i uszy

Dobry wywiad to podstawa funkcjonowania każdego państwa. Stanowi on ważny element mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Albowiem zagrożeń dla państwa nie brakuje. Są to przede wszystkim inne kraje, które jeśli mu nie zagrażają bezpośrednio to przynajmniej chcą mieć wgląd w to, co się w nim dzieje.

Czym są tajne służby? Jak sama nazwa wskazuje chodzi tutaj o takie działania i jednostki, o których działaniu nie mamy pojęcia. Ludzie rozsiani gdzieś na terenie państwa zajmujący się czymś. Choć nie są widzialni to ich wpływ może być odczuwalny. Oni mogą przede wszystkim wykradać ważne informacje. I przekazywać je swoim mocodawcom. Jest to działanie na szkodę jakiegoś państwa.

Warto w tym miejscu wspomnieć o pewnej ważnej rzeczy. Kiedy myślimy o tajnych służbach to zwykle mamy w głowie obraz kogoś takiego jak James Bond. W rzeczywistości tak jednak nie jest. Jeszcze może zależeć to od misji, jaką agent wykonuje, ale przeważnie agent wcale nie wygląda tak jak w filmach z Jamesem Bondem. A jak wygląda? Zwyczajnie. Nie wyróżnia się z tłumu, obywatel numer XX, jak reszta. Umiejętność wtapiania się w tłum jest ważna dla szpiega. Musi on funkcjonować w sposób nie rzucający się w oczy. To może mieć znaczenie w różnych zakładach pracy. Staje się on częścią załogi i niczym nie wyróżnia się z tłumu. Może być tylko bardziej uważny i po cichu wynosić różne ciekawe informacje.

Wywiad może uprzedzać o posunięciach drugiego państwa, które ma wrogie zamiary. Jest to cecha szczególnie przydatna, obronna. Poznać zamiary wroga – to bardzo pomaga rozstrzygnąć konflikt na swoją korzyść. To ma nawet decydujący wpływ na przebieg ewentualnych działań wojennych. Wywiad ma znaczenie zarówno w czasie wojny, jak również w czasie pokoju. W czasie pokoju pozwala rozpoznać działania wrogiego państwa i przygotować nam się do przeciwdziałania. Pozwala również ocenić właściwie potencjał danego państwa. Chodzi tu oczywiście o potencjał militarny, ale również gospodarczy, polityczny, wywiadowczy itp. Dzięki szpiegom możemy właściwie ocenić jakie zagrożenie stanowi dla nas dane państwo.

W czasie pokoju wywiad może również przygotować działania mające na celu osłabienie danego państwa. Nie raz byliśmy świadkami wybuchu antyrządowych zamieszek w jakimś państwie. Były protesty, nawet starcia z siłami porządkowymi, niekiedy bardzo ostre. A strona rządowa zarzucała wywiadom obcych państw wspieranie opozycji. I kto wie – mogli mieć rację. Wywiad jest również od tego. Agenci obcego wywiadu mogą wywoływać niepokoje społeczne. Mogą nawet mieć kontakt z grupami przestępczymi. Wywiad to potęga.

W czasie wojny wywiad również pełni niebagatelną rolę. Pozwala nam stwierdzić, w którym kierunku posuwa się wróg. Działania wywiadowcze pozwolą nam również wyprowadzić przeciwnika w przysłowiowe pole. Nasz wywiad może dostarczyć fałszywych informacji wrogiemu państwo. Jest to tzw. dezinformacja. Ona odbywa się na różnych płaszczyznach.

Wywiad i kontrwywiad to bardzo ważny filar bezpieczeństwa wewnętrznego każdego państwa. Obcy agenci mogą zdestabilizować nasze państwo lub w inny sposób przyczynić się do jego upadki. Sam wyciek informacji pozwala wrogim siłom nas znacznie osłabić. Dlatego my również powinniśmy zadbać o silny wywiad. Nasz własny.

Leave a Reply