Wiktor Suworow

Wiktor Suworow jest postacią, która od wielu lat budzi kontrowersje wśród wielu osób. Jest to były oficer armii radzieckiej, a także tajnych służb GRU. Największą sławę Wiktor Suworow zdobył jednak dzięki swoim kontrowersyjnym pooglądam na temat II wojny światowej i roli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w tych wydarzeniach. Jest on również autorem wielu książek, w których przedstawia historię tych wydarzeń, odnosząc się również do wątków autobiograficznych.

Według swoich książek, Wiktor Suworow urodził się w dniu 20 kwietnia 1947 roku. Twierdzi jednak, iż jako kadet służył w Moskwie w roku 1961, a więc w wieku czternastu lat. Następnie, został mianowany oficerem w roku 1968, gdzie dowodził armią w Czechosłowacji. Należy więc sądzić, iż najprawdopodobniej istnieje przekłamanie co do jego wieku, lub był wybitnym żołnierzem, który w tak młodym wieku rozpoczął swoją karierę militarną.

Żołnierzem był również jego ojciec i brat. Głównie z uwagi na ten fakt, w 1954 roku rozpoczął on naukę w szkole cywilnej, a następnie uczył się w szkołach wojskowych, gdzie udało mu się zdobyć tytuł porucznika. Wiktor Suworow wziął udział jako dowódca pułku czołgów w inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku. W 1971 roku Wiktor Suworow rozpoczął studia na Wojskowej Akademii, które ukończył po trzech latach w roku 1974. Następnie, pracował jako dyplomata na placówce dyplomatycznej w Genewie.

Sam przyznaje w swoich książkach, iż w 1978 roku zdradził ojczyznę i zbiegł na stałe do Wielkiej Brytanii. Wiktor Suworow twierdzi, iż wiodącą rolę w wybuchu drugiej wojny światowej odegrał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a atak niemiecki miał jedynie charakter prewencyjny. Jego teorie wzbudzają wiele kontrowersji i emocji. Autorowi udało się napisać kilkadziesiąt pozycji książkowych. Część z nich została również przeniesiona na duży ekran z dużym powodzeniem. Książki do tej pory sprzedają się na całym świecie i cieszą się dużą popularnością.

 

Leave a Reply