Nowe rozwiązania polityczne

Bardzo często sfera polityczna i sfera bezpieczeństwa państwa przenikają się w sposób, który budzi wiele wątpliwości i chociaż jest naturalnym, że władza polityczna może kreować pewne rozwiązania ustrojowe i ustawowe w armii, służbach specjalnych i mundurowych czy sądownictwie – to jednak zmiany te powinny być przeprowadzane w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości co do intencji politycznych. W ostatnich latach w Polsce rozważań nad służbami specjalnymi i ich całkowicie tajną pracą, niejednokrotnie budzącą wątpliwości co do celowości prowadzenia konkretnych działań operacyjnych. Nie brakowało nawet poważnych zarzutów co do prawomocności działań prowadzonych przez takie służby jak ABW czy CBA, także ze względu na całkowicie samowolne podejmowanie kroków operacyjnych przeciwko osobom z politycznych i biznesowych czy medialnych elit. Zupełnie jakby dla zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i integralności terytorialnej państwa ABW było umocowane prawnie do podejmowania bez zgłaszania swoich potrzeb do sądu działań względem osób, które tylko uznają za w jakikolwiek sposób przydatne. Nie muszą to być nawet osoby mające wpływ na wielką politykę albo zaangażowane w biznes międzynarodowy czy kojarzone z grupami przestępczymi – czego dowodem jest bardzo potężna maszyna inwigilacji dziennikarzy.

Wielu z dziennikarzy, także śledczych, posiada niesamowicie bogate źródła informacji i kontaktowanie się z nimi w XXI wieku może oznaczać skompromitowanie całego procesu wymiany danych a także zbierania informacji o pewnych przekrętach czy układach. Jeśli zaś dziennikarz chciałby pokazać jakieś konkretne mechanizmy władzy czy obalić kilka mitów o funkcjonowaniu służb specjalnych – w warunkach demokratycznego państwa prawa takie organizacje jak ABW nie powinny posuwać się do nielegalnych działań przeciwko takim osobom. W Polsce, jak donoszą media oraz organizacje pozarządowe i społeczne, a przede wszystkim apolityczne, związane także z mediami liberalnymi i dążące do sprawowania kontroli nad takimi super instytucjami rządowymi – niejednokrotnie dochodziło do nadużywania pewnych przywilejów i instrumentów udostępnionych ABW czy CBA. Oczywiście od publikowania raportów czy doniesień do prokuratury, do skazania kogokolwiek z osób odpowiedzialnych za organizowanie akcji i zarządzanie funkcjonowaniem takich tajnych służb, jest bardzo daleka droga i raczej nie zdarza się, aby osoby pokrzywdzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, były w stanie wiele ugrać przed sądem, a niekiedy nawet doprowadzić do rozprawy. W nieco innej sytuacji są oczywiście wielcy biznesu oraz politycy z pierwszych stron gazet, którzy niejednokrotnie starają się wykorzystać własną uprzywilejowaną pozycję w systemie do wywierania pewnego wpływu na całość układu służb specjalnych i tajnych w Polsce.

Rozmontowanie układu sił i uwolnienie się spod dyktatury służb specjalnych było i dla wielu polityków nadal jest głównym celem. Niejednokrotnie charyzmatyczni przywódcy polityczni w trakcie kampanii wyborczej w Polsce wracają do kwestii nierozwiązanych problemów ze służbami specjalnymi po okresie PRL i oczywistym spadkiem, jakim są agenci i pracownicy tych głównych agencji rządowych, umaczani jeszcze nadal w poprzednie interesy i układy. Oczywistym jest, że konieczne było pewne przetasowanie i uwolnienie tych głównych agencji od politycznego wpływu, ale za każdym razem, gdy do władzy dochodzi nowe ugrupowanie – nie da się odejść od agencji jak ABW czy CBA – można je co najwyżej reformować, czy zmieniać obsadę ich dowództwa. Co zazwyczaj prowadzi do jeszcze większego upolitycznienia i rzadko kiedy daje faktyczną poprawę w postaci podniesienia standardów. Tak było również w 2002 roku, kiedy to ABW razem z Agencją Wywiadu zastępowała na mocy ustawy dotychczasową organizację UOP, czyli Urząd Ochrony Państwa. Zwolniono przy okazji niemal jedną dziesiątą personelu, odebrano mu niektóre uprawnienia, nadając zupełnie nowe możliwości i instrumenty, a przede wszystkim z politycznego nadania ustanowiono kolejnych koordynatorów służb specjalnych i dowódców w tychże jednostkach.

 

Leave a Reply